Vi hör signaler vi inte förstår, som väcker känslor vi inte förmår

bob hund - officiell sida

21.oktober 2023 - Stavanger, Fiskepiren

Spelning #43 i 2023.

Spelning #1 på Fiskepiren i Stavanger.

Spelning #8 i Stavanger.

Spelning #117 i Norge.

Spelning #756 nånsin.

Vi har ingen bilder från denna spelningen just nu. Skicka gärna in om du har nån liggande!

Ladda upp dina bilder från Fiskepiren 2023


Kreditering