När jag ser vad jag blivit: Välinformerad, polerad, len och dryg. Ser jag att kindens rodnad ej kan döljas bakom sedel eller tyg

bob hund - officiell sida

9.mars 2023 - Linköping, Konsert & Kongress Huset

Spelning #14 i 2023.

Spelning #1 på Konsert & Kongress Huset i Linköping.

Spelning #5 i Linköping.

Spelning #547 i Sverige.

Spelning #727 nånsin.

Vi har ingen bilder från denna spelningen just nu. Skicka gärna in om du har nån liggande!

Ladda upp dina bilder från Konsert & Kongress Huset 2023


Kreditering